Filip Anselm DTU

Filip Anselms portræt som en del af portrætserien af PHD studerende ved DTU . Filips projekt om elktriske ledeevner er projiceret op på ham.

Nykredit

Krystallen . Del af arkitektur reportage til Finansforbundets blad Finans